Zoals elke goede hogeschool heeft ook de KHLim een aantal instanties die de inspraak van studenten ondersteunen. Aangezien de KHLim een fervente voorstander is van onderwijs voor en door jongeren is het natuurlijk essentieel dat er een zekere waarde gehecht wordt aan deze inspraak. Het is belangrijk dat de mening van de studenten openlijk vertegenwoordigd wordt. Maar is dit ook het geval?

Ik heb immers enkele studenten gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van de werking van de studentenraad. Ik kwam jammer genoeg tot de vaststelling dat noch de verschillende studenten die ik deze vraag stelde, noch ikzelf niet of nauwelijks weten dat de studentenraad zelfs maar bestaat!

In het begin van elk schooljaar worden de leerkrachten in spe op de hoogte gebracht van hun mogelijkheden. Ze kunnen lid worden van een studentenvereniging, ze kunnen meewerken aan de verschillende projecten rond cultuur en diversiteit of ze kunnen zetelen in de studentenraad. In deze studentenraad staat de studentenparticipatie centraal. Beslissingen omtrent het “leven in de KHLim” worden er voorgelegd aan de studenten van de lerarenopleiding BaSO.

De raad zelf bestaat uit een aantal studenten per vak die hun vrijwillig aanbieden. Ik had de gelegenheid te spreken met studente Kathleen Puzio, die sinds september zetelt in de studentenraad. Ik stelde haar een aantal vragen in verband met haar werking.

Uit hoeveel leden bestaat de studentenraad?
Momenteel zijn we met zo’n 15-16, denk ik. Daarbij komen nog de twee lectoren Tobias Frenssen en Jan Schrooten.

Wat voor soort onderwerpen worden er in de studentenraad besproken?
Dingen die de studenten bezighouden. Ook problemen komen aan bod (denk aan het afvalprobleem van enkele maanden terug). Kortom alles dat te maken heeft met de studenten. We proberen op zoveel mogelijk vlakken ook inbreng te hebben. Momenteel is het onderwerp veelal ‘KHLim Af’.

Wordt er een verslag opgesteld van een studentenraad?
Jazeker! Aanwezigheden, dingen die gezegd zijn, dingen die geregeld worden enzomeer worden allemaal in een verslag gegoten. Dit verslag is beschikbaar voor alle andere leden van de studentenraad.

Hoe worden de studenten op de hoogte gebracht van de besproken onderwerpen?
Als er nodig iets vertelt moet worden dan kan dat bijvoorbeeld via de nieuwsbrief gedaan worden. De afvalcampagne van een tijdje terug werd zowel bekend gemaakt via de nieuwsbrief als via een aantal posters geplaatst in de Ark.

Ik hoorde de studente verwonderd aan en ik besefte dat het probleem niet zozeer ligt in de werking van de studentenraad, maar wel in de communicatie naar de rest van de studenten van de lerarenopleiding BaSO.

De studenten die vrijwillig de taak op zich hebben genomen om ons te vertegenwoordigen in de studentenraad, mogen ook erkenning ontvangen voor hun inspanningen. Misschien kan een maandelijkse aparte nieuwsbrief van de studentenraad voor meer transparantie zorgen. Een kopie van het verslag kan hier zelfs voldoende zijn. Een discussieforum op Toledo zou de studenten van de lerarenopleiding BaSO ook meer inspraak kunnen bezorgen…

Totdat alle leerkrachten in spe op de hoogte zijn van het werk dat de hun vertegenwoordigende medestudenten verrichten, kunnen we niet spreken van een werkende studentenparticipatie. Op dit moment komt het immers nog voor dat studenten met een werkelijk probleem blijven zitten, omdat ze niet weten bij wie ze terecht kunnen.

Natuurlijk zijn er voldoende instanties in de school die je kan aanspreken met betrekking tot financiële of emotionele problematiek, maar een structureel of inhoudelijk probleem is een meer gevoelige kwestie.

Aangezien de KHLim openheid en participatie zo hoog in het vaandel draagt, kan een werkende studentenraad een ideale brug tussen de onderwijsinstantie en zijn studenten vormen. Een inzicht in de werking van de studentenraad is dus nodig voor iedere student die bezorgd is over het reilen en zeilen van deze onderwijsinstantie.

Karen Engelen

Advertenties