De lerarenopleiding omvat vele wegen die een student kan betreden tijdens zijn studies.  Het aanbod op school is weliswaar heel uitgebreid en bevat zoveel bijkomende clusters, dat een student op den duur door de bomen het bos niet meer ziet. Studenten verbazen zich keer op keer over de moeilijkheidsgraad van sommige vakken. Dat kan resulteren in een herexamen of een volledige NO PASS. Voor die studenten stippelt de KHLim een individueel traject uit, in samenwerking met de student zelf. Ik ga de werking van het individueel traject beknopt uitleggen om zo een beeld te creëren voor een onwetende student. Om alle regels correct weer te kunnen geven, heeft Absoluut! zich geïnformeerd bij Frans Janssens.

Ten eerste heeft iedere hogeschool of universiteit een begeleider om het traject van een student te bepalen. Frans Janssens is de trajectbegeleider van de lerarenopleiding in de KHLim. Bij de start van een schooljaar maken studenten met een speciaal traject een afspraak met hem.

F. Janssens bekijkt de opleidingsonderdelen en geeft raad aan de student om zijn komende schooljaar tot een goed einde te brengen.

Dan is het aan de student om te kijken of zijn lessen niet overlappen met een vak dat hij in het eerste jaar moet volgen. Hij vergelijkt verschillende lesschema’s met elkaar en probeert op die manier zijn uren te schikken zodat hij zoveel mogelijke lessen kan bijwonen. Een andere optie is om aan een andere leerkracht, die hetzelfde vak doceert, te vragen of je zijn lessen mag bijwonen omdat je anders geen mogelijkheid ziet aanwezig te zijn in die lessen. Is dat echter niet mogelijk, dan bestaat er de regel dat je altijd voorrang moet geven aan een vak dat je in je eerste jaar moet volgen. Concreet betekent dat dat je of aan zelfstudie moet doen om de vakinhoud bij te benen of het vak in kwestie moet laten vallen.

Het positieve aspect aan dit alles is dat de student door het systeem niet onmiddellijk een volledig jaar verliest en resterende vakken erbij kan  nemen. De keerzijde van de medaille is echter dat de student zelfstandig geacht wordt. Vooraleer de student zijn traject heeft besproken met de begeleider, zijn de lessen reeds begonnen. Hierdoor mist hij lessen en kan hij de geziene leerstof niet meer bijbenen.

Absoluut! heeft, naast de beknopte theorie besproken te hebben, ook informatie gewonnen bij een studente die maar al te goed weet wat een individueel traject precies inhoudt.

In het artikel heb ik aangehaald dat een student heel vaak zelfstandig geacht wordt. Ben jij het hier mee eens?

Ik ben het daarmee eens. Ik heb alles op mijn eentje moeten uitzoeken. Je zit in verschillende klassen, volgt andere lessen dan de rest van de studenten en je hoort nergens ‘echt bij’. Ik ben de enige die zo’n speciaal traject volgt, dus ik kan aan niemand raad vragen. Belangrijk is dat je naar de docenten durft gaan, hen informeert over je traject en zoveel mogelijk ‘je plan trekt’. Mijn traject mag je ook alleen maar volgen als je al een bachelor behaald hebt. Ze verwachten dus van die studenten een zekere maturiteit.

Uit ervaring weet ik dat het ingewikkeld is om ieder lesuur naar wens te schikken. Heb je te kampen met  hetzelfde probleem?

Absoluut. Ik kan heel veel lessen niet volgen door overlappingen. Dat is erg vervelend en dan ben je afhankelijk van de goede wil van je medestudenten. Je bent echter ook niet echt een deel van hun klas, waardoor de stap moeilijker is om cursussen te vragen.

De examenperiode komt eraan. Die brengt vaak een hoop stress met zich mee. Als je een individueel traject hebt, kan die hoop alleen nog maar verhoogd worden. Kan jij je vinden in die stelling?

De examenperiode is heel zwaar. Dan moet je proberen om al de leerstof die je gemist hebt te ordenen in je cursus – en belangrijker- in je hoofd. Een bijkomend probleem dat ik had, was dat ook mijn examens overlapten. ‘Godsdienst 2’ overlapte met ‘Nederlands Zinsleer’. Daar zat ik dus, tijdens de inhaaldag mijn examen te maken terwijl al de rest al gedaan had…

Op welke vlakken zou de KHLim, volgens jou, het systeem kunnen verbeteren?

Ik ben heel blij dat de KHLim deze methode aanbiedt. Het geeft mij de mogelijkheid om in twee jaar i.p.v. in drie jaar een extra diploma te halen. In de Xios bieden ze zo’n traject niet aan omdat ze het ‘niet haalbaar’ noemen. Het is soms ook echt zwaar en tijdens mijn inschrijving heeft niemand mij daar op gewezen. Een meisje dat samen met mij gestart is, Astrid, heeft het opgegeven. Ze kon de druk niet meer aan. Het zwaarste vind ik het feit dat de stageperiodes uit het tweede overlappen met de lessen uit het eerste. Volgend jaar zal ik dus tijdens mijn ingroeistage in het derde jaar nog examens uit het tweede moeten maken. Langs de andere kant is het ook een uitdaging. Ik had dit niet gekund toen ik 18 jaar was, maar nu sta ik sterker in mijn schoenen. Verder geef ik een pluim aan de docenten van de lerarenopleiding. Zij reageren met veel begrip en dat helpt wel. Tja, je moet nu eenmaal een tandje bijsteken als student. Het klinkt als een cliché, maar wie hard werkt, komt er wel.

Bedankt voor je tijd en nog veel succes

 

Na het lezen van dit artikel, kan je stellen dat als je vakken moet overnemen, dat niet altijd van een leien dakje gaat. Er komen vaak dingen bij kijken waar je rekening mee moet houden. Ook de regels van het systeem veranderen voortdurend. Als je als student op de hoogte wil zijn van de nieuwste ontwikkelingen, neem je best een kijkje in de studiegids. Indien je daarna nog vragen hebt, kan je die altijd stellen aan de trajectbegeleider, Frans Janssens.

Silvy Tollenaers

Advertenties