Een studie geneeskunde is een hele uitdaging. Nog voor je aan de opleiding begint, ben je verplicht om deel te nemen aan het toegangsexamen arts – tandarts. Als je slaagt voor dit examen mag je starten met de verdere  opleiding.

Om te starten met de lerarenopleiding aan de KHLim moet je vooraf geen toegangsexamen afleggen. Elke student die in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma wordt toegelaten tot de lerarenopleiding. Ook als je dit diploma niet bezit, kan je nog toegelaten worden op voorwaarde dat je slaagt voor het toelatingsonderzoek hoger onderwijs.

Op de KHLim kennen we sinds academiejaar 2010 – 2011 wel de verplichte adviesproef. Deze adviesproef werd voor het vak Engels ingevoerd. De proef werd afgenomen in september en had als doel de studenten een duidelijk beeld te geven van hun niveau, betreffende het vak Engels. De adviesproef bestond uit twee delen: een schriftelijk en mondeling gedeelte. In het schriftelijke gedeelte werd de kennis van de tijden, woordenschat en spelling getest. Als tweede was er nog een mondeling gedeelte: de studenten kregen een vijftal minuten om te tonen dat ze in staat zijn op een aanvaardbaar niveau te communiceren in het Brits-Engels. Indien het resultaat van de adviesproef negatief was, werd je hiervan op de hoogte gebracht. In tegenstelling tot het toegangsexamen geneeskunde, kan je niet worden uitgesloten voor de opleiding. De proef geeft de studenten enkel een advies, maar is deze proef dan wel echt zinvol?

Een groot voordeel van de adviesproef is dat de studenten een duidelijk beeld van hun niveau krijgen. Er zijn veel studenten die zich inschrijven voor de opleiding en maar half beseffen waar ze eigenlijk aan beginnen. Nadat je de proef afgelegd hebt, weet je exact wat je sterke punten zijn en aan welke punten je nog wat extra aandacht moet besteden.

Als de resultaten van de proef negatief zijn, dan kan je voor jezelf conclusies trekken en eventueel nog op zoek gaan naar een andere opleiding of naar een ander vak binnen de lerarenopleiding dat beter bij je past. Op deze manier kan men het aantal studenten dat teleurgesteld wordt gedurende het academiejaar reduceren.

Bovendien kan een toelatingsexamen een positief effect hebben op het slaagpercentage. Uit cijfers van de K.U. Leuven blijkt dat de slaagkansen voor de opleiding geneeskunde heel hoog liggen. In het academiejaar 2009-2010 slaagde namelijk 84,06 % van alle eerstejaarsstudenten geneeskunde. De toelatingsproef is voor een groot deel verantwoordelijk voor het hoge slaagpercentage. Studenten die niet voldoende capaciteiten hebben, worden immers meteen uitgesloten. De adviesproef bij het vak Engels kan ook positieve gevolgen hebben voor het slaagpercentage van de eerstejaarsstudenten. Uiteraard zal de adviesproef niet zo effectief zijn als het toegangsexamen geneeskunde. Dit komt door het feit dat niet alle studenten het advies opvolgen, maar ik denk dat de adviesproef zeker een positief effect zal hebben op de slaagcijfers.

Een nadeel van de adviesproef is dat ze pas in september plaatsvindt, dus net voor het begin van het nieuwe academiejaar. Als je dan negatieve feedback krijgt op de proef, heb je niet veel tijd meer om op zoek te gaan naar een nieuwe opleiding. Het lijkt mij beter om de proef bijvoorbeeld tweemaal vóór het nieuwe academiejaar te organiseren, net zoals dit het geval is bij het ingangsexamen geneeskunde. De eerste proef kan begin juli plaatsvinden, 2 maanden voor het nieuwe academiejaar en de tweede in september zoals het nu het geval is.  Op deze manier geef je de studenten die op het einde van het middelbaar al beslist hebben wat ze willen verder studeren, de kans om hun kennis te testen gedurende het eerste examen. Als de proef dan negatief is, hebben ze nog voldoende tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe opleiding. Studenten die laat beslist hebben, kunnen dan alsnog op het einde van de zomervakantie deelnemen aan de adviesproef.

Ik ben ervan overtuigd dat de adviesproef een zinvol initiatief is. Op deze manier krijgen de studenten een duidelijk beeld van wat hun sterktes en zwaktes zijn. Bovendien weten ze veel beter wat de opleiding inhoudt en komen ze minder snel voor verrassingen te staan. Ik ben van mening dat de adviesproef in alle studierichtingen toegepast zou moeten worden. Op deze manier ben je als student beter op de hoogte van het niveau van de opleiding.

Lise Bruyninckx

Advertenties